Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole Miejskie Nr 34 w Łodzi załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez placówkę:

 1. Edukacja:

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole,
  • wydawanie opinii o dziecku,
  • dzienniki zajęć,
  • frekwencja,
  • dokumentacja dotycząca diagnozy pedagogicznej, prowadzonej indywidualnie dla każdego dziecka,
 2. Sprawy administracyjne:

  • prowadzenie rekrutacji – zarządzanie systemem informatycznym dotyczącym naboru,
  • sporządzanie i podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczenie usług przez przedszkole,
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkole,
  • wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń wpłat, itp;
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
  • przekazywanie informacji do rejonowych szkół podstawowych w sprawie
  • spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego w placówce dla wszystkich dzieci objętych ww. obowiązkiem,
  • sporządzanie dokumentacji dla jednostek MOPS w sprawie wychowanków,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia(dzieci i personelu),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej administrowania nieruchomością,
 3. Sprawy kadrowe:

  • prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 4. Sprawozdawczość:

  • raporty finansowo-księgowe,
  • raporty w BHP i P.POŻ,
  • sprawozdania finansowe i merytoryczne,
 5. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dokumentacja finansowo księgowa,
  • dzienniki zajęć,
  • protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,
  • uchwały rady pedagogicznej,
  • dokumentacja pedagogiczna,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora,
  • zarządzenia zewnętrzne,
  • dokumentacja techniczna,
  • inne dokumenty, przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 6. Finanse placówki:

  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki, udostępniane są Organowi Prowadzącemu lub innym organom kontrolnym, uprawnionym do kontroli dokumentacji i zarządzania finansami.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypis dziecka z przedszkola, wydawanie decyzji, opinii, zaświadczeń, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi, inne sprawy dotyczące dzieci i funkcjonowania
  placówki:
  dyrektor: przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy, czwartki: w godz. 12.00 – 15.30, we wtorki 9.30-12.00 i 15.00-17.00
 2. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu:
  intendent: w ustalone dla każdego miesiąca terminy regulowania płatności,
  (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń dla rodziców)
 3. Bieżące informacje o dziecku
  1. Nauczyciele poszczególnych grup,
  2. Specjaliści : psycholog, logopeda, profilaktyk wad postawy.

Konsultacje indywidualne dla rodziców/prawnych opiekunów, odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem lub w sytuacji wyjątkowej po umówieniu się z nauczycielem lub specjalistą.

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Przedszkola Miejskiego Nr 34w Łodzi można załatwiać ustnie lub przez złożenie pisemnego wniosku. Sprawy załatwiane są wg. kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z wychowankiem przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
odpowiada: Iwona Zygmunciak
data: 08-03-2021
wytworzył: Iwona Zygmunciak
data: 08-03-2021
data: 08-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-03-2021 - Edycja treści
 • 20-05-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 53